MCB 1P 50A

(1 đánh giá)

HDB9H631C50

Himel

12 Tháng

MCB 1P 50A 10kA Số cực: 1 cực Dòng điện: 50A Dòng cắt: 10kA

Vui lòng gọi

HOTLINE TƯ VẤN : 0849771090

MCB 1P 50A 10kA

  • MCB 1P 50A 10kA
  • Số cực: 1 cực
  • Dòng điện: 50A
  • Dòng cắt: 10kA

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Sản phẩm cùng loại

MCB 1P 6A

MCB 1P 6A

Vui lòng gọi lượt
MCB 1P 10A

MCB 1P 10A

Vui lòng gọi lượt
MCB 1P 16A

MCB 1P 16A

Vui lòng gọi lượt
MCB 1P 20A

MCB 1P 20A

Vui lòng gọi lượt
MCB 1P 25A

MCB 1P 25A

Vui lòng gọi lượt
MCB 1P 32A

MCB 1P 32A

Vui lòng gọi lượt
MCB 1P 40A

MCB 1P 40A

Vui lòng gọi lượt
MCB 1P 63A

MCB 1P 63A

Vui lòng gọi lượt
MCB 1P 80A

MCB 1P 80A

Vui lòng gọi lượt
MCB 1P 100A

MCB 1P 100A

Vui lòng gọi lượt
MCB 1P 125A

MCB 1P 125A

Vui lòng gọi lượt

Top

   (0)