Sản phẩm

mỗi trang
CB CÓC 1 PHA 32A

CB CÓC 1 PHA 32A

CB CÓC 1 PHA 2 CỰC 32A

41,300 VND 23 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
CB CÓC 1 PHA 20A

CB CÓC 1 PHA 20A

CB CÓC 1 PHA 2 CỰC 20A

41,300 VND 11 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
CB CÓC 1 PHA 16A

CB CÓC 1 PHA 16A

CB CÓC 1 PHA 2 CỰC 16A

41,300 VND 15 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
CB CÓC 1 PHA 10A

CB CÓC 1 PHA 10A

CB CÓC 1 PHA 2 CỰC 10A

41,300 VND 20 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
CB CÓC 1 PHA 6A

CB CÓC 1 PHA 6A

CB CÓC 1 PHA 2 CỰC 6A

41,300 VND 16 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Motor Protector 3P 0.09kW Call

Motor Protector 3P 0.09kW

Công tắc bảo vệ motor 3 pha công suất 0.09kW , dòng điện cài đặt từ 0.16A - 0.25A

Vui lòng gọi 10 lượt
HDY31606

HDY31606

HDY31606

5,250,000 VND 17 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
HDY31206

HDY31206

HDY31206

3,413,000 VND 16 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
HDY3806

HDY3806

HDY3806

2,153,000 VND 19 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
HDY3406

HDY3406

HDY3406

1,155,000 VND 11 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
HDY3405

HDY3405

HDY3405

630,000 VND 11 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Tụ Bù 3 Pha 25kVar Call

Tụ Bù 3 Pha 25kVar

Tụ Bù 3 Pha 25kVar

Vui lòng gọi 220 lượt
Biến Dòng Vuông 100/5A Call

Biến Dòng Vuông 100/5A

HLMKP

Vui lòng gọi 195 lượt
Ổ cắm gắn nổi 3P 16A IP44 Call

Ổ cắm gắn nổi 3P 16A IP44

HDSF316IP44

Vui lòng gọi 266 lượt
HDY3401

HDY3401

HDY3401

351,000 VND 582 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
MCB 1P 6A 6kA Call

MCB 1P 6A 6kA

MCB 1P 6A 6kA Số cực: 1 cực Dòng điện: 6A Dòng cắt: 6kA

Vui lòng gọi 197 lượt
MCB 1P 10A 6kA Call

MCB 1P 10A 6kA

MCB 1P 10A 6kA Số cực: 1 cực Dòng điện: 10A Dòng cắt: 6kA

Vui lòng gọi 182 lượt
MCB 1P 16A 6kA Call

MCB 1P 16A 6kA

MCB 1P 16A 6kA Số cực: 1 cực Dòng điện: 16A Dòng cắt: 6kA

Vui lòng gọi 190 lượt
MCB 1P 20A 6kA Call

MCB 1P 20A 6kA

MCB 1P 20A 6kA Số cực: 1 cực Dòng điện: 20A Dòng cắt: 6kA

Vui lòng gọi 175 lượt
MCB 1P 25A 6kA Call

MCB 1P 25A 6kA

MCB 1P 25A 6kA Số cực: 1 cực Dòng điện: 25A Dòng cắt: 6kA

Vui lòng gọi 183 lượt
MCB 1P 32A 6kA Call

MCB 1P 32A 6kA

MCB 1P 32A 6kA Số cực: 1 cực Dòng điện: 32A Dòng cắt: 6kA

Vui lòng gọi 171 lượt
MCB 1P 40A 6kA Call

MCB 1P 40A 6kA

MCB 1P 40A 6kA Số cực: 1 cực Dòng điện: 40A Dòng cắt: 6kA

Vui lòng gọi 172 lượt
MCB 1P 50A 6kA Call

MCB 1P 50A 6kA

MCB 1P 50A 6kA Số cực: 1 cực Dòng điện: 50A Dòng cắt: 6kA

Vui lòng gọi 177 lượt
MCB 2P 50A 6kA Call

MCB 2P 50A 6kA

MCB 2P 50A 6kA Số cực: 2 cực Dòng điện: 50A Dòng cắt: 6kA

Vui lòng gọi 209 lượt
MCB 2P 40A 6kA Call

MCB 2P 40A 6kA

MCB 2P 40A 6kA Số cực: 2 cực Dòng điện: 40A Dòng cắt: 6kA

Vui lòng gọi 181 lượt
MCB 2P 32A 6kA Call

MCB 2P 32A 6kA

MCB 2P 32A 6kA Số cực: 2 cực Dòng điện: 32A Dòng cắt: 6kA

Vui lòng gọi 169 lượt
MCB 2P 25A 6kA Call

MCB 2P 25A 6kA

MCB 2P 25A 6kA Số cực: 2 cực Dòng điện: 25A Dòng cắt: 6kA

Vui lòng gọi 173 lượt

Top

   (0)