Sản phẩm

mỗi trang
CB CÓC 1 PHA 32A

CB CÓC 1 PHA 32A

CB CÓC 1 PHA 2 CỰC 32A
41,300 VND 29 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
CB CÓC 1 PHA 20A

CB CÓC 1 PHA 20A

CB CÓC 1 PHA 2 CỰC 20A
41,300 VND 15 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
CB CÓC 1 PHA 16A

CB CÓC 1 PHA 16A

CB CÓC 1 PHA 2 CỰC 16A
41,300 VND 21 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
CB CÓC 1 PHA 10A

CB CÓC 1 PHA 10A

CB CÓC 1 PHA 2 CỰC 10A
41,300 VND 24 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
CB CÓC 1 PHA 6A

CB CÓC 1 PHA 6A

CB CÓC 1 PHA 2 CỰC 6A
41,300 VND 21 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Motor Protector 3P 0.09kW

Motor Protector 3P 0.09kW

Công tắc bảo vệ motor 3 pha công suất 0.09kW , dòng điện cài đặt từ 0.16A - 0.25A
Vui lòng gọi 15 lượt
HDY31606

HDY31606

HDY31606
5,250,000 VND 26 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
HDY31206

HDY31206

HDY31206
3,413,000 VND 22 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
HDY3806

HDY3806

HDY3806
2,153,000 VND 25 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
HDY3406

HDY3406

HDY3406
1,155,000 VND 14 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
HDY3405

HDY3405

HDY3405
630,000 VND 14 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Tụ Bù 3 Pha 25kVar

Tụ Bù 3 Pha 25kVar

Tụ Bù 3 Pha 25kVar
Vui lòng gọi 229 lượt
Biến Dòng Vuông 100/5A

Biến Dòng Vuông 100/5A

HLMKP
Vui lòng gọi 201 lượt
Ổ cắm gắn nổi 3P 16A IP44

Ổ cắm gắn nổi 3P 16A IP44

HDSF316IP44
Vui lòng gọi 272 lượt
HDY3401

HDY3401

HDY3401
351,000 VND 595 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
MCB 1P 6A 6kA

MCB 1P 6A 6kA

MCB 1P 6A 6kA Số cực: 1 cực Dòng điện: 6A Dòng cắt: 6kA
Vui lòng gọi 204 lượt
MCB 1P 10A 6kA

MCB 1P 10A 6kA

MCB 1P 10A 6kA Số cực: 1 cực Dòng điện: 10A Dòng cắt: 6kA
Vui lòng gọi 184 lượt
MCB 1P 16A 6kA

MCB 1P 16A 6kA

MCB 1P 16A 6kA Số cực: 1 cực Dòng điện: 16A Dòng cắt: 6kA
Vui lòng gọi 192 lượt
MCB 1P 20A 6kA

MCB 1P 20A 6kA

MCB 1P 20A 6kA Số cực: 1 cực Dòng điện: 20A Dòng cắt: 6kA
Vui lòng gọi 179 lượt
MCB 1P 25A 6kA

MCB 1P 25A 6kA

MCB 1P 25A 6kA Số cực: 1 cực Dòng điện: 25A Dòng cắt: 6kA
Vui lòng gọi 186 lượt
MCB 1P 32A 6kA

MCB 1P 32A 6kA

MCB 1P 32A 6kA Số cực: 1 cực Dòng điện: 32A Dòng cắt: 6kA
Vui lòng gọi 173 lượt
MCB 1P 40A 6kA

MCB 1P 40A 6kA

MCB 1P 40A 6kA Số cực: 1 cực Dòng điện: 40A Dòng cắt: 6kA
Vui lòng gọi 175 lượt
MCB 1P 50A 6kA

MCB 1P 50A 6kA

MCB 1P 50A 6kA Số cực: 1 cực Dòng điện: 50A Dòng cắt: 6kA
Vui lòng gọi 180 lượt
MCB 2P 50A 6kA

MCB 2P 50A 6kA

MCB 2P 50A 6kA Số cực: 2 cực Dòng điện: 50A Dòng cắt: 6kA
Vui lòng gọi 214 lượt
MCB 2P 40A 6kA

MCB 2P 40A 6kA

MCB 2P 40A 6kA Số cực: 2 cực Dòng điện: 40A Dòng cắt: 6kA
Vui lòng gọi 186 lượt
MCB 2P 32A 6kA

MCB 2P 32A 6kA

MCB 2P 32A 6kA Số cực: 2 cực Dòng điện: 32A Dòng cắt: 6kA
Vui lòng gọi 173 lượt
MCB 2P 25A 6kA

MCB 2P 25A 6kA

MCB 2P 25A 6kA Số cực: 2 cực Dòng điện: 25A Dòng cắt: 6kA
Vui lòng gọi 175 lượt
MCB 2P 20A 6kA

MCB 2P 20A 6kA

MCB 2P 20A 6kA Số cực: 2 cực Dòng điện: 20A Dòng cắt: 6kA
Vui lòng gọi 178 lượt
MCB 2P 16A 6kA

MCB 2P 16A 6kA

MCB 2P 16A 6kA Số cực: 2 cực Dòng điện: 16A Dòng cắt: 6kA
Vui lòng gọi 190 lượt
MCB 2P 10A 6kA

MCB 2P 10A 6kA

MCB 2P 10A 6kA Số cực: 2 cực Dòng điện: 10A Dòng cắt: 6kA
Vui lòng gọi 186 lượt
MCB 3P 16A 6kA

MCB 3P 16A 6kA

MCB 3P 6A 6kA Số cực: 3 cực Dòng điện: 6A Dòng cắt: 6kA
Vui lòng gọi 187 lượt
MCB 3P 10A 6kA

MCB 3P 10A 6kA

MCB 3P 10A 6kA Số cực: 3 cực Dòng điện: 10A Dòng cắt: 6kA
Vui lòng gọi 192 lượt
MCB 3P 16A 6kA

MCB 3P 16A 6kA

MCB 3P 16A 6kA Số cực: 3 cực Dòng điện: 16A Dòng cắt: 6kA
Vui lòng gọi 189 lượt
MCB 3P 20A 6kA

MCB 3P 20A 6kA

MCB 3P 20A 6kA Số cực: 3 cực Dòng điện: 20A Dòng cắt: 6kA
Vui lòng gọi 199 lượt
MCB 3P 25A 6kA

MCB 3P 25A 6kA

MCB 3P 25A 6kA Số cực: 3 cực Dòng điện: 25A Dòng cắt: 6kA
Vui lòng gọi 231 lượt
MCB 3P 32A 6kA

MCB 3P 32A 6kA

MCB 3P 32A 6kA Số cực: 3 cực Dòng điện: 32A Dòng cắt: 6kA
Vui lòng gọi 211 lượt

Top

   (0)