MCB 2P 80A

(0 đánh giá)

HDB3w125H2C80

Himel

12 Tháng

MCB 2P 80A 10kA Số cực: 2 cực Dòng điện: 80A Dòng cắt: 10kA

HOTLINE : 0849771090

MCB 2P 80A 10kA

  • MCB 2P 80A 10kA
  • Số cực: 2 cực
  • Dòng điện: 80A
  • Dòng cắt: 10kA

Bình luận

Bình chọn sản phẩm:

Sản phẩm cùng loại

MCB 2P 16A Call

MCB 2P 16A

Vui lòng gọi 66 lượt
MCB 2P 50A Call

MCB 2P 50A

Vui lòng gọi 63 lượt
MCB 2P 125A Call

MCB 2P 125A

Vui lòng gọi 89 lượt
MCB 2P 20A Call

MCB 2P 20A

Vui lòng gọi 69 lượt
MCB 2P 6A Call

MCB 2P 6A

Vui lòng gọi 67 lượt
MCB 2P 100A Call

MCB 2P 100A

Vui lòng gọi 83 lượt
MCB 2P 63A Call

MCB 2P 63A

Vui lòng gọi 65 lượt
MCB 2P 40A Call

MCB 2P 40A

Vui lòng gọi 68 lượt
MCB 2P 25A Call

MCB 2P 25A

Vui lòng gọi 66 lượt
MCB 2P 10A Call

MCB 2P 10A

Vui lòng gọi 70 lượt
MCB 2P 32A Call

MCB 2P 32A

Vui lòng gọi 72 lượt

Top

   (0)