MCB 4P 80A

(0 đánh giá)

HDB3W125H4C80

Himel

12 Tháng

MCB 4P 80A 10kA Số cực: 4 cực Dòng điện: 80A Dòng cắt: 10kA

HOTLINE : 0849771090

MCB 4P 80A 10kA

  • MCB 4P 80A 10kA
  • Số cực: 4 cực
  • Dòng điện: 80A
  • Dòng cắt: 10kA

Bình luận

Bình chọn sản phẩm:

Sản phẩm cùng loại

MCB 4P 100A Call

MCB 4P 100A

Vui lòng gọi 168 lượt
MCB 4P 6A Call

MCB 4P 6A

Vui lòng gọi 140 lượt
MCB 4P 50A Call

MCB 4P 50A

Vui lòng gọi 149 lượt
MCB 4P 40A Call

MCB 4P 40A

Vui lòng gọi 138 lượt
MCB 4P 32A Call

MCB 4P 32A

Vui lòng gọi 144 lượt
MCB 4P 10A Call

MCB 4P 10A

Vui lòng gọi 142 lượt
MCB 4P 63A Call

MCB 4P 63A

Vui lòng gọi 141 lượt
MCB 4P 20A Call

MCB 4P 20A

Vui lòng gọi 140 lượt
MCB 4P 16A Call

MCB 4P 16A

Vui lòng gọi 141 lượt

Top

   (0)