3 Pha 3 Cực

mỗi trang
ACB 3P 3200A

ACB 3P 3200A

ACB 3P 3200A hay gọi là máy cắt không khí 3 pha 3200A. Máy cắt ACB 3P 3200A Himel dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch đường dây, trạm biến áp. ACB Himel 3P 3200A có 2 loại Fix (cố định) và Drawout (kéo dài).

41,966,000 VND 146 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
ACB 3P 2500A

ACB 3P 2500A

ACB 3P 2500A hay gọi là máy cắt không khí 3 pha 2500A. Máy cắt ACB 3P 2500A Himel dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch đường dây, trạm biến áp. ACB Himel 3P 2500A có 2 loại Fix (cố định) và Drawout (kéo dài).

41,966,000 VND 140 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
ACB 3P 2000A

ACB 3P 2000A

ACB 3P 2000A hay gọi là máy cắt không khí 3 pha 2000A. Máy cắt ACB 3P 2000A Himel dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch đường dây, trạm biến áp. ACB Himel 3P 2000A có 2 loại Fix (cố định) và Drawout (kéo dài).

41,966,000 VND 172 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
ACB 3P 1600A

ACB 3P 1600A

ACB 3P 1600A hay gọi là máy cắt không khí 3 pha 1600A. Máy cắt ACB 3P 1600A Himel dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch đường dây, trạm biến áp. ACB Himel 3P 1600A có 2 loại Fix (cố định) và Drawout (kéo dài).

41,966,000 VND 161 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
ACB 3P 1250A

ACB 3P 1250A

ACB 3P 1250A hay gọi là máy cắt không khí 3 pha 1250A. Máy cắt ACB 3P 1250A Himel dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch đường dây, trạm biến áp. ACB Himel 3P 1250A có 2 loại Fix (cố định) và Drawout (kéo dài).

41,966,000 VND 128 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
ACB 3P 1000A

ACB 3P 1000A

ACB 3P 1000A hay gọi là máy cắt không khí 3 pha 1000A. Máy cắt ACB 3P 1000A Himel dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch đường dây, trạm biến áp. ACB Himel 3P 1000A có 2 loại Fix (cố định) và Drawout (kéo dài).

41,966,000 VND 139 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
ACB 3P 800A

ACB 3P 800A

ACB 3P 800A hay gọi là máy cắt không khí 3 pha 800A. Máy cắt ACB 3P 800A Himel dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch đường dây, trạm biến áp. ACB Himel 3P 800A có 2 loại Fix (cố định) và Drawout (kéo dài).

41,966,000 VND 139 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
ACB 3P 630A

ACB 3P 630A

ACB 3P 630A hay gọi là máy cắt không khí 3 pha 630A. Máy cắt ACB 3P 630A Himel dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch đường dây, trạm biến áp. ACB Himel 3P 630A có 2 loại Fix (cố định) và Drawout (kéo dài).

41,966,000 VND 244 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Top

   (0)