CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN

CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN

mỗi trang
HDY31606 -30%

HDY31606

HDY31606
3,932,600 VND 5,618,000 VND 160 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
HDY31206 -30%

HDY31206

HDY31206

2,556,400 VND 3,652,000 VND 166 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
HDY3806 -30%

HDY3806

HDY3806
1,612,800 VND 2,304,000 VND 144 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
HDY3406 -30%

HDY3406

HDY3406
865,200 VND 1,236,000 VND 164 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
HDY3405 -30%

HDY3405

HDY3405
471,800 VND 674,000 VND 180 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
HDY3401

HDY3401

Dòng sản phẩm: HDY3
Loại sản phẩm hoặc thành phần: Thiết bị chống sét lan truyền
Mô tả cực: 1P
Dòng xả danh định: 20,0 kA
Dòng xả tối đa: 40,0 kA
[Uc] điện áp hoạt động liên tục tối đa: 385.0V
[Ue] điện áp hoạt động định mức: 125V
Mức bảo vệ điện áp [Lên] tối đa: 2,5 kV

351,000 VND 835 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Top

   (0)