MOTOR PROTECTOR

MOTOR PROTECTOR

mỗi trang
Motor Protector 3P 0.09kW

Motor Protector 3P 0.09kW

Công tắc bảo vệ motor 3 pha công suất 0.09kW , dòng điện cài đặt từ 0.16A - 0.25A
Vui lòng gọi 80 lượt
Motor Protector 3P 0.06kW

Motor Protector 3P 0.06kW

Công tắc bảo vệ motor 3 pha công suất 0.06kW , dòng điện cài đặt từ 0.1-0.16A
Vui lòng gọi 285 lượt

Top

   (0)